Australian Embassy
Vietnam
Đại sứ quán Australia, 8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: +84 4 3831 7755 Fax: +84 4 3831 7711

Thông tin du lịch dành cho người Ôxtrâylia

Đăng ký trực tuyến dành cho người Ôxtrâylia ở nước ngoài

 Chúng tôi có thể và không thể làm gì

Hộ chiếu

 Thăm khu tưởng niệm Long Tân (Long Tan Cross)

Trở về Ôxtrâylia  

Người Ôxtrâylia ở nước ngoài

Sống tại Việt Nam

Bầu cử­